Casa Arrieta - Alox rural e zillero

Casa Arrieta
Casa e zillero rural

Naturaleza, salut, Aragón en a tuya mesa e muito más...

Á tiro piedra d'as Bardenas Reyals e d'o Prepirineu, en un trozet de naturaleza en do desconeutar, en os Mons de Castejón (Castillón de Baldechasa) e Zuera (Zufera), autentico libiano zaragozano, en trobarás de relaxazión, de paz interior, sentirás os sons d'o silenzio.

Podrás fer cursas e gambadas, escursions en BTT, realizar cualques besitas culturals (a ruta d'as chuderías, a d'os castiellos, a d'o romanico...) e, en casa nuestra, te dispertarás con l'ambiesta d'o Moncayo, tastarás buens binos e produtos artesanos aragoneses... e muito más.

Casa Arrieta

O nuestro ochetibo: fer-te feliz

En Casa Arrieta, disposamos de tres cambras (Albero: 1-2 presonas, Espícol: 1-3 presonas, e Garnacha: 1-4 presonas) con baño incluyito, e ambiestas enta os Mons de Castillón e enta o Moncayo.

Disposamos tamién d'un zillero rural, en do podrás saboriar una cozina feita á pur de produtos locals, artesanals e d'o tiempo, tot ixo maridato con una buena triga de binos con denominazión d'orichen. Consulta ra nuestra pachina de facebook o nuestro calandario de platos de cullara seguntes as puendas de l'añada.

De berano, podrás espleitar d'a nuestra terraza e d'o chardín, zenas romanticas á ra luz d'una bela, fer-te bella copa alufrando as estrelas...

Somos combenzitos de que i repetirás.

Ta fer as reserbas, mete-te en contauto con nusatros.

Comarca Cinco Villas

Bárdenas Reales de Navarra

Galería fotografica
Mapa de situazión

Extramuros, 5. E-50613 Castillón de Baldechasa

(Zaragoza, Aragón)  Tel. +34.876.708.425